Jan-Erik Svensson

Bysmed Jan-Erik Svensson

www.sme-den.se


Jag smider…

…dina drömmar

…dina ideer

…lösningen till dina problem.


Smide….

….är ett tillstånd av fullständig koncentration.

….är att förlora sig i nuet.

….är att vara  i ständig rörelse både fysiskt och mentalt.


Att smida…

…är att arbeta plastiskt ungefär som när keramikern formar sin lera d.v.s. att man utgår från en viss volym på ämnet som man klämmer, sträcker och klyver till rätt form. Med simpla hjälpmedel och enkla arbetsmetoder och en 3000-årig hantverkstradition kan man smida metallen med det personliga uttryck som bara handen kan forma.


Enkelheten

… är mitt signum och innebär flexibilitet. Jag arbetar med små serier och

enstaka föremål  och behöver inga komplicerade maskiner för att förverkliga dina

önskemål.


Traditionen

…är mitt arv och innebär trygghet. Den har givit mig erfarenheter till att finna lösningar på dina problem.


På min hemsida ww.sme-den.se hittar du bl a:

• Ljuskronor

• Ljusstakar

• Ljuslampetter

• Krokar, handtag, knoppar

• Vindflöjlar, skyltar

• Räcken,Ledstänger

• Lås, beslag