Svenne Larsson

Svenne Larsson

 

Född och bosatt i Falkenberg, yrkesverksam konstnär sedan 1976. Jag började med grafik i koppar och trä. Gick sedan allt mer över till att skära träreliefer. Dessa skär jag i furu och färgsätter med oljefärg. Jag varierar mellan att låta färgen vara mer eller mindre täckande för att ge träets ådringar inslag i bilden.

 

Mitt intresse för djur och natur gör att motiven mestadels är landskap och fåglar. Jag är medlem i KRO Konstnärernas Riksorganisation. 

 

Se mer på min hemsida svennelarsson.com