Lotta Claesson

Lotta ClaessonMöbelkonst - Textila fantasier & lite annat....

Slöjdare, Möbelmakare, Textila tryck


'Slöjd/hantverk/konst är magi! Det är fantastiskt att få sätta händerna i olika material och av det försöka skapa något användbart. Fokus är att mina produkter ska vara till bruks men också tilltala rent estetiskt. Visserligen ligger det i betraktarens ögon vad som är vackert och inte men jag vill tro att de flesta, eller åtminstone många, tilltalas av saker som tillverkats för hand och därmed med mycket kärlek, känsla och tanke.

Jag arbetar i olika tekniker och material; trä, textil, betong, akvarell. Arbetar utefter egna idéer/skisser/ritningar. Särskilda önskemål försöker jag tillgodose efter bästa förmåga.'


Gå gärna in på min hemsida https://www.lottasgaberad.com/